COLLECTION
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FORGET-ME-NOT 
 
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego DOMU MODY FORGET-ME-NOT, działającego pod adresem: www.forgetmenot.pl („Serwis”), prowadzony przez SOPHISTI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańska 23, 03-914 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000317003, NIP: 11322743218, REGON: 141627178.
 
SŁOWNICZEK:
 
Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).
 
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 
Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
 
Klient – firma lub sklep. Osoba, która ma ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 
Konto Klienta – oznacza konto w Serwisie utworzone na dane (nazwa firmy, imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta. Do Konta Klienta może zostać przypisana Karta Klienta.
 
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 
Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
 
Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.
 
Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.
 
Newsletter – informacja handlowa dotycząca DOMU MODY FORGET-ME-NOT, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.
 
Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.
Showroom – miejsce prezentujące modele biżuterii DOMU MODY FORGET-ME-NOT w którym można dokonać zakupu Towarów, w tym również Towarów zarezerwowanych w oznaczonym Salonie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.
 
Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary oraz rezerwację Towarów w oznaczonym Salonie.

Sprzedawca – SOPHISTI Spółka zo.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 23, Warszawa 03-924 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000317003, NIP: 1132743218, REGON:141627178.

Towar
 - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym lub dokonać jego rezerwacji w oznaczonym Salonie.
 
FORGET-ME-NOT – znak towarowy, pod którym prowadzony jest sklep Internetowy, stanowiący własność Sprzedawcy.
 

Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 1. REJESTRACJA W SERWISIE.

 

1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a. dokonaniu rejestracji w Serwisie
b. akceptacji Domu Mody Forget-me-Not.
c. Zakupów na minimum 10 produktów.
 
2. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym oraz dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia. 
 
3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie. 
4. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
a. komputer PC;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);
d. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows); 
f. aktywne konto e-mail

albo

telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.

  

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci biznesowi: 
 
Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów.

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu. 
 
3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
 
4. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w ciągu jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia. 

6. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 
 
§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI.
 
1. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. 
 
2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym obejmuje Koszty dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Cena podana za produkty jest tylko dla sprzedaży hurtowej. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru. Wysokość Kosztu dostarczenia Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.
3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
 
a. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal;
b. płatność przelewem;
c. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera;
 
4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.
 
5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 
6. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;

b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.
 
7. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.
 
8. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 
9. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Sprzedawca może również posłużyć się inną firmą kurierską. Na prośbę Klienta towar może być dostarczony przez Pocztę Polską.
 
10. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.
 
11. W przypadku Zamówień zagranicznych czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 
12. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

13. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad. 

14. Biżuteria zamawiana za pośrednictwem DOMU MODY FORGET-ME-NOT objęta jest roczną gwarancją i nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. 
 
§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl